در این بخش ،شما عزیزان میتوانید درباره محصولات و یا هماهنگی های مرتبط با سفارش داده شده ،نحوه دریافت کد مرسوله پستی به آدرس شما. اطلاعات مربوطه را با استفاده از شماره پشتیبانی مشتریان در واتساپ و اپلیکیشن های ایرانی_09151337783،دریافت کنید. یا هرگونه هماهنگی مربوطه را با متخصصین ساخت، مطرح سازید.